Oplossingen

Symlad is gespecialiseerd in het uitvoeren van projecten in de voedingsmiddelenindustrie, de semi-proces industrie en de houtverwerkende industrie. Het betreft projecten die tot doel hebben de operationele prestatie van ondernemingen te verbeteren op de volgende gebieden:

 • Operationele verbeteringen
 • Organisatorische verbeteringen
 • ICT
 • Materials handling

Operationele verbeteringen

 • Logistieke verbeteringen.
 • Operationele verbeteringsprojecten (Lean manufacturing, OEE, omsteltijdreductie, voorraadverlaging en kostenreductie.
 • Opzetten en verbeteren van de logistieke besturing (planning & control).
 • Stroomlijnen en verbeteren van de supply chain.

ICT

 • Opstellen besturingsconcepten en functionele specificaties.
 • Software selecties.
 • Project management en begeleiden software implementaties (ERP, MES, scheduling en WMS).
 • Doorlichten en verbeteren informatievoorziening.

Organisatorische verbeteringen

 • Doorlichting operationele organisatie
 • Opzetten logistieke besturing (planning & control)
 • Invoeren organisatorische aanpassingen

Materials handling

 • Project management en begeleiden nieuwbouw en verbeterprojecten.
 • Doorlichten materials handling en kosten van materials handling.
 • Simulatiestudie.