Tools

Symlad beschikt over een groot aantal tools ter ondersteuning van onze projecten. Het betreft onder meer:

 • Symlad aanpak
 • SWOP – Symlad Warehouse Optimisation Program
 • Simulatie
 • OEE analyse programmatuur
 • Checklists

Symlad aanpak
Symlad is een aanpak voor de uitvoering van logistieke adviesopdrachten, waarmee op een gestructureerde wijze in korte tijd de operationele prestatie van een onderneming kan worden onderzocht en verbeterd. Er wordt uitgegaan van een gebalanceerde aandacht van:

 • Logistieke besturing (planning & control) en organisatorische aspecten.
 • ICT
 • Materials handling
 • FinanciĆ«le aspecten

Op aanvraag is een verkorte versie van de beschrijving van de Symlad methode beschikbaar.

SWOP
SWOP is een programma dat bestaat uit twee onderdelen:

 • Optimalisatie programma magazijn en productie.
 • Programma voor de bepaling van de optimale pickroute.
 • Deze software is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Delft.

  Optimalisatie programma
  In dit gedeelte van de software wordt de optimale combinatie van de afmetingen van het magazijn en de te gebruiken transport-, opslagmiddelen en pickmiddelen bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de routes voor verschillende goederenstromen in het magazijn en in de productie. Tevens worden de benodigde tijd en kosten voor de mensen en de middelen bepaald.

  Pickroute bepaling
  In dit deel van de software wordt de optimale pickroute bepaald.

  Simulatie
  Voor de simulatiestudies maken we gebruikt van Tomasweb. Deze software is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft, Sectie Transport & Logistics Technology.